رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت ۱۷ نفر به جرم قاچاق انسان توسط ماموران گمرک

بازداشت ۱۷ نفر به جرم قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از داخل بار روده گاوی، پوست و سنگ معدن/ کشفیات قاچاق انسان در سال جاری به ۱۹۶ نفر رسید  

بازداشت ۱۷ نفر به جرم قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از داخل بار روده گاوی، پوست و سنگ معدن/ کشفیات قاچاق انسان در سال جاری به ۱۹۶ نفر رسید