رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«دینا پاول» از نامزدی برای جانشینی «نیکی هیلی» انصراف داد.

«دینا پاول» مدیر اجرایی بانک سرمایه گذاری «گلدمن ساکس» از نامزدی برای جانشینی «نیکی هیلی» نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل انصراف داد./ ایرنا

«دینا پاول» مدیر اجرایی بانک سرمایه گذاری «گلدمن ساکس» از نامزدی برای جانشینی «نیکی هیلی» نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل انصراف داد./ ایرنا