رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادق زیباکلام: بعداز ١٣آبان اوضاع بهتر و یک آرامشی حاکم خواهدشد

صادق زیباکلام: بعداز ١٣آبان اوضاع بهتر و یک آرامشی حاکم خواهدشد. خیلی از کارهایی که ترامپ می‌گوید بعد از ١٣آبان انجام خواهم داد درحال اجرا است. الان کشورهای مختلف خرید نفت ایران راکاهش داده‌اند /ایرنا

صادق زیباکلام: بعداز ١٣آبان اوضاع بهتر و یک آرامشی حاکم خواهدشد. خیلی از کارهایی که ترامپ می‌گوید بعد از ١٣آبان انجام خواهم داد درحال اجرا است. الان کشورهای مختلف خرید نفت ایران راکاهش داده‌اند /ایرنا