رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان تهران: اگر کسانی پول‌های مردم را در مقاصد دیگری هزینه کرده باشند دادستانی حتماً موضوع را تعقیب می‌کند.

دادستان تهران: اگر کسانی پول‌های مردم را در مقاصد دیگری هزینه کرده باشند دادستانی حتماً موضوع را تعقیب می‌کند. اگر مشکلی در هزینه‌کردها وجود نداشته باشد حساب مسدود شده برخی از این افراد باز می‌شود

دادستان تهران: اگر کسانی پول‌های مردم را در مقاصد دیگری هزینه کرده باشند دادستانی حتماً موضوع را تعقیب می‌کند.

اگر مشکلی در هزینه‌کردها وجود نداشته باشد حساب مسدود شده برخی از این افراد باز می‌شود