رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ: با پادشاه عربستان سعودى صحبت كردم كه هر گونه اطلاع از سرنوشت شهروند سعودى را انكار كرد.

ترامپ: با پادشاه عربستان سعودى صحبت كردم كه هر گونه اطلاع از سرنوشت شهروند سعودى را انكار كرد. او گفت همكارى نزديكى با تركيه جهت يافتن پاسخ دارد. من فوراً وزيرخارجه پمپئو را براى ديدار با پادشاه فرستادم

ترامپ: با پادشاه عربستان سعودى صحبت كردم كه هر گونه اطلاع از سرنوشت شهروند سعودى را انكار كرد.
او گفت همكارى نزديكى با تركيه جهت يافتن پاسخ دارد. من فوراً وزيرخارجه پمپئو را براى ديدار با پادشاه فرستادم