رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهدوی‌کیا در صدر بهترین مدافعان تاریخ جام ملت‌ها

مهدوی‌کیا در صدر بهترین مدافعان تاریخ جام ملت‌ها نظرسنجی AFC در مورد بهترین مدافع تاریخ جام ملت‌ها ادامه دارد که مهدوی کیا با ۸۰ درصد در صدر قرار دارد.

مهدوی‌کیا در صدر بهترین مدافعان تاریخ جام ملت‌ها
نظرسنجی AFC در مورد بهترین مدافع تاریخ جام ملت‌ها ادامه دارد که مهدوی کیا با ۸۰ درصد در صدر قرار دارد.