رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان منتسب به نوبخت در مورد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تکذیب شد

سخنان منتسب به نوبخت در مورد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که امروز در برخی رسانه ها منعکس شده بود، تکذیب شد

سخنان منتسب به نوبخت در مورد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که امروز در برخی رسانه ها منعکس شده بود، تکذیب شد