رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پله‌های برقی یک پل روگذر عابرپیاده در خیابان اصلی شهر بومهن دیشب دزدیده‌شد

بخشی از پله‌های برقی یک پل روگذر عابرپیاده در خیابان اصلی شهر بومهن در ۲۰کیلومتری تهران پیش از راه‌افتادن پل، دیشب دزدیده‌شد/ ایرنا

بخشی از پله‌های برقی یک پل روگذر عابرپیاده در خیابان اصلی شهر بومهن در ۲۰کیلومتری تهران پیش از راه‌افتادن پل، دیشب دزدیده‌شد/ ایرنا