رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا: امسال نسبت به سال گذشته واردات واکسن آنفلوآنزا کمتر شده

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا: امسال نسبت به سال گذشته واردات واکسن آنفلوآنزا کمتر شده و بنابراین با کمبود این واکسن در کشور مواجه شده‌ایم/واکسن‌های آنفلوآنزا ساخت داخل نداریم و دو نمونه وارداتی از کشور فرانسه و هلند بوده که هر دو مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت است /فارس

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا: امسال نسبت به سال گذشته واردات واکسن آنفلوآنزا کمتر شده و بنابراین با کمبود این واکسن در کشور مواجه شده‌ایم/واکسن‌های آنفلوآنزا ساخت داخل نداریم و دو نمونه وارداتی از کشور فرانسه و هلند بوده که هر دو مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت است /فارس