رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این توییت سعود القحطانی که پیشتر گفته بود، هیچ کاری را بدون دستور پادشاه و ولیعهد انجام نمی دهد

این توییت سعود القحطانی که پیشتر گفته بود، هیچ کاری را بدون دستور پادشاه و ولیعهد انجام نمی دهد، حالا و بعد از تلاش عربستان برای خودسرانه نشان دادن قتل خاشقچی مورد توجه قرار گرفته است

این توییت سعود القحطانی که پیشتر گفته بود، هیچ کاری را بدون دستور پادشاه و ولیعهد انجام نمی دهد، حالا و بعد از تلاش عربستان برای خودسرانه نشان دادن قتل خاشقچی مورد توجه قرار گرفته است