رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد نوراللهی: یک درصد راه را رفته‌ایم و ۹۹ درصد دیگر باقی‌مانده است.

احمد نوراللهی: یک درصد راه را رفته‌ایم و ۹۹ درصد دیگر باقی‌مانده است. السد با توجه به اینکه یک بر صفر باخته‌ چیزی برای از دست دادن ندارد و برای برد می‌آید. مطمئن باشید تمام تمرکزمان را روی بازی می‌گذاریم و به این راحتی نیست که آن‌ها کری می‌خوانند

احمد نوراللهی: یک درصد راه را رفته‌ایم و ۹۹ درصد دیگر باقی‌مانده است. السد با توجه به اینکه یک بر صفر باخته‌ چیزی برای از دست دادن ندارد و برای برد می‌آید. مطمئن باشید تمام تمرکزمان را روی بازی می‌گذاریم و به این راحتی نیست که آن‌ها کری می‌خوانند