رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون دادستان کل کشور: در قانون برای قاچاقچیان الکل و این نوع کالای ممنوعه، مجازات سختی پیش بینی شده است

معاون دادستان کل کشور: در قانون برای قاچاقچیان الکل و این نوع کالای ممنوعه، مجازات سختی پیش بینی و تا ۵۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی برابر ارزش عرفی کالا، در نظر گرفته شده است

معاون دادستان کل کشور: در قانون برای قاچاقچیان الکل و این نوع کالای ممنوعه، مجازات سختی پیش بینی و تا ۵۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی برابر ارزش عرفی کالا، در نظر گرفته شده است