رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت چهارماهه FATF به ایران نشان‌دهنده انزوای آمریکاست

مهلت چهارماهه FATF به ایران نشان‌دهنده انزوای آمریکاست رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران را نشان دهنده از دست دادن توان اجماع سازی آمریکا علیه ایران عنوان کرد و گفت که انزوای بیشتر آمریکا در تصمیمات، تیغ تحریم‌ها را هم کندتر می‌کند /ایسنا

مهلت چهارماهه FATF به ایران نشان‌دهنده انزوای آمریکاست

رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران را نشان دهنده از دست دادن توان اجماع سازی آمریکا علیه ایران عنوان کرد و گفت که انزوای بیشتر آمریکا در تصمیمات، تیغ تحریم‌ها را هم کندتر می‌کند /ایسنا