رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استندآپ کمدی علی صبوری مقابل رئیس سازمان صداوسیما

استندآپ کمدی علی صبوری مقابل رئیس سازمان صداوسیما/ برخی از مسئولین را باید با صندلی‌هایشان به خانه انتقال داد!

استندآپ کمدی علی صبوری مقابل رئیس سازمان صداوسیما/ برخی از مسئولین را باید با صندلی‌هایشان به خانه انتقال داد!