رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

رئیس جمهور ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد عباسی ( عضو هیئت رئیسه مجلس) : رئیس‌جمهور “اسلامی” را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، “دژپسند” به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، “محمد شریعتمداری” وزیر پیشنهادی رفاه و همچنین “رضا رحمانی” ، به عنوان وزیر پیشنهادی «صنعت» به مجلس معرفی کرد.  

رئیس جمهور ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

عباسی ( عضو هیئت رئیسه مجلس) : رئیس‌جمهور “اسلامی” را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، “دژپسند” به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، “محمد شریعتمداری” وزیر پیشنهادی رفاه و همچنین “رضا رحمانی” ، به عنوان وزیر پیشنهادی «صنعت» به مجلس معرفی کرد.