رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکان‌دهنده اما واقعی: فقط ۱۴ میلیون‌نفر ایرانی شغل ثابت دارند

تکان‌دهنده اما واقعی: فقط ۱۴ میلیون‌نفر ایرانی شغل ثابت دارند از جمعیت بیش از ۸۰میلیون‌نفری ایران تنها ۱۴میلیون نفر شغل تمام‌وقت (۴۴ساعت کار هفته) دارند. ۱۰ میلیون‌نفر کار پاره‌وقت دارند. ۳.۳میلیون بیکار اما در جست‌وجوی کار هستند؛ ۴۰میلیون نفر هم غیرفعال‌اند یعنی کودکان، سالمندان و افراد ناامید از یافتن کار منبع: مرکز آمار ایران

تکان‌دهنده اما واقعی: فقط ۱۴ میلیون‌نفر ایرانی شغل ثابت دارند

از جمعیت بیش از ۸۰میلیون‌نفری ایران تنها ۱۴میلیون نفر شغل تمام‌وقت (۴۴ساعت کار هفته) دارند. ۱۰ میلیون‌نفر کار پاره‌وقت دارند.

۳.۳میلیون بیکار اما در جست‌وجوی کار هستند؛

۴۰میلیون نفر هم غیرفعال‌اند یعنی کودکان، سالمندان و افراد ناامید از یافتن کار

منبع: مرکز آمار ایران