رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیری، معاون پارلمانی دولت: معرفی گزینه‌های پیشنهادی ۴ وزارتخانه نتیجه بحث‌های کارشناسی مفصلی بود

امیری، معاون پارلمانی دولت: معرفی گزینه‌های پیشنهادی ۴ وزارتخانه نتیجه بحث‌های کارشناسی مفصلی بود/ روحانی شخصا در جلسه رای اعتماد حاضر می‌شود /ایلنا

امیری، معاون پارلمانی دولت: معرفی گزینه‌های پیشنهادی ۴ وزارتخانه نتیجه بحث‌های کارشناسی مفصلی بود/ روحانی شخصا در جلسه رای اعتماد حاضر می‌شود /ایلنا