رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: صادرکنندگان امین کشور، سرداران عرصه مقابله با تحریم هستند. بهبود محیط کسب و کار در شرایط جدید اقتصادی باید با قوت دنبال شود. دولت در همه سیاست‌های ارزی و صادراتی خود به دنبال حراست از چرخه صادرات کشور است.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

صادرکنندگان امین کشور، سرداران عرصه مقابله با تحریم هستند.

بهبود محیط کسب و کار در شرایط جدید اقتصادی باید با قوت دنبال شود.

دولت در همه سیاست‌های ارزی و صادراتی خود به دنبال حراست از چرخه صادرات کشور است.