رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویر تازه ای از لحظه ورود خاشقچی به کنسولگری عربستان سعودی

تلویزیون ترکیه تصاویر تازه ای از لحظه ورود خاشقچی به کنسولگری عربستان سعودی منتشر کرد

تلویزیون ترکیه تصاویر تازه ای از لحظه ورود خاشقچی به کنسولگری عربستان سعودی منتشر کرد