رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منابع ترکیه‌ای به تصاویر دوربین‌های مدار بسته‌ای دست یافته

شبکه CNN از طریق منابع ترکیه‌ای به تصاویر دوربین‌های مدار بسته‌ای دست یافته که خروج یکی از اعضای تیم ۱۵ نفره سعودی که لباس خاشقچی را به تن دارد، ثبت کرده است

شبکه CNN از طریق منابع ترکیه‌ای به تصاویر دوربین‌های مدار بسته‌ای دست یافته که خروج یکی از اعضای تیم ۱۵ نفره سعودی که لباس خاشقچی را به تن دارد، ثبت کرده است