رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شبکه دولتی تی.آر.تی ترکیه از کشف خودروی مفقود کنسولگری عربستان در یک پارکینگ خصوصی در استانبول خبر داد

شبکه دولتی تی.آر.تی ترکیه از کشف خودروی مفقود کنسولگری عربستان در یک پارکینگ خصوصی در استانبول خبر داد خودروی مذکور با خودرویی که در روز قتل خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، در بیرون ساختمان کنسولگری عربستان وجود داشت، تطابق دارد/باشگاه خبرنگاران

شبکه دولتی تی.آر.تی ترکیه از کشف خودروی مفقود کنسولگری عربستان در یک پارکینگ خصوصی در استانبول خبر داد

خودروی مذکور با خودرویی که در روز قتل خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، در بیرون ساختمان کنسولگری عربستان وجود داشت، تطابق دارد/باشگاه خبرنگاران