رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ظهر امروز با تجمع مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه، نسبت به کیفیت بد غذای سلف اعتراض کردند

بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ظهر امروز با تجمع مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه، نسبت به کیفیت بد غذای سلف و همچنین حذف غذای پنجشنبه دانشجویان خوابگاهی اعتراض کردند./ایرنا

بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ظهر امروز با تجمع مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه، نسبت به کیفیت بد غذای سلف و همچنین حذف غذای پنجشنبه دانشجویان خوابگاهی اعتراض کردند./ایرنا