رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور راهی پاکستان شد.

سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به منظور پیگیری آزادسازی مرزبانان ربوده شده ایرانی راهی پاکستان شد.

سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به منظور پیگیری آزادسازی مرزبانان ربوده شده ایرانی راهی پاکستان شد.