رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی دایی: به جای احضار من پاسخگوی هزاران میلیارد گم شده در موسسات مالی باشند

علی دایی: به جای احضار من پاسخگوی هزاران میلیارد گم شده در موسسات مالی باشند / چرا حساب زلزله‌زدگان را می‌بندند و می‌گویند به عنوان مطلع علی دایی را خواسته‌ایم! /ایسنا

علی دایی: به جای احضار من پاسخگوی هزاران میلیارد گم شده در موسسات مالی باشند / چرا حساب زلزله‌زدگان را می‌بندند و می‌گویند به عنوان مطلع علی دایی را خواسته‌ایم! /ایسنا