رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برف و یخبندان در انتظار شمال غرب کشور از یکشنبه

برف و یخبندان در انتظار شمال غرب کشور از یکشنبه این ریزش برف بموجب کاهش محسوس دمای هوا طبق اطلاعیه های قبلی از روز یکشنبه است

برف و یخبندان در انتظار شمال غرب کشور از یکشنبه

این ریزش برف بموجب کاهش محسوس دمای هوا طبق اطلاعیه های قبلی از روز یکشنبه است