رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا نیروگاه اتمی بوشهر را از تحریم‌ها معاف کرد.

آمریکا نیروگاه اتمی بوشهر را از تحریم‌ها معاف کرد.

آمریکا نیروگاه اتمی بوشهر را از تحریم‌ها معاف کرد.