رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع بارش برف طی ۱۰ روز آینده

تجمع بارش برف طی ۱۰ روز آینده رو مشاهده میکنید، بارش در ارتفاعات سواحل و در اکثر مناطق سردسیر نیمه ی غربی کشور به شکل برف پیش بینی میشه، چه زمستان زودهنگامی…

تجمع بارش برف طی ۱۰ روز آینده رو مشاهده میکنید، بارش در ارتفاعات سواحل و در اکثر مناطق سردسیر نیمه ی غربی کشور به شکل برف پیش بینی میشه، چه زمستان زودهنگامی…