رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گو اویوا، سرمربی کاشیما آنتلرز: بازی برگشت سخت خواهد بود و بدون توجه به نتیجه بازی رفت، از دقیقه اول می‌جنگیم.

گو اویوا، سرمربی کاشیما آنتلرز: بازی برگشت سخت خواهد بود و بدون توجه به نتیجه بازی رفت، از دقیقه اول می‌جنگیم. می‌دانیم که پرسپولیس در خانه خیلی خوب بازی می‌کند. ماموریت ما در بازی فردا این است که به اولین تیمی تبدیل شویم که پرسپولیس را در خانه شکست می‌دهد

گو اویوا، سرمربی کاشیما آنتلرز: بازی برگشت سخت خواهد بود و بدون توجه به نتیجه بازی رفت، از دقیقه اول می‌جنگیم. می‌دانیم که پرسپولیس در خانه خیلی خوب بازی می‌کند. ماموریت ما در بازی فردا این است که به اولین تیمی تبدیل شویم که پرسپولیس را در خانه شکست می‌دهد