رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیما رییسی، گوینده تیزر معروف تبلیغاتی یک موسسه آموزشی می‌گوید: خودم هم کلافه شده‌ام.

ویدیو/ نیما رییسی، گوینده تیزر معروف تبلیغاتی یک موسسه آموزشی می‌گوید: خودم هم کلافه شده‌ام. ۱۰سال است صدای من به این صورت پخش می‌شود و هیچ مرجعی برای شکایت ندارم  

ویدیو/ نیما رییسی، گوینده تیزر معروف تبلیغاتی یک موسسه آموزشی می‌گوید: خودم هم کلافه شده‌ام.

۱۰سال است صدای من به این صورت پخش می‌شود و هیچ مرجعی برای شکایت ندارم