رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت آتش‌سوزی گسترده کالیفرنیا:

آخرین وضعیت آتش‌سوزی گسترده کالیفرنیا: شمار قربانیان این حادثه به ۴۲ تن افزایش یافت تاکنون ۱۱۷ هزار هکتار از درختان و ۳۰ درصد از حجم جنگل‌های منطقه “ونتورا”ی کالیفرنیا در آتش سوخته است. کارشناسان معتقدند این آتش‌سوزی با به آتش کشیدن ۶ هزار منزل ساکنان این منطقه، ویرانگرترین حادثه در ایالت کالیفرنیا لقب می‌گیرد

آخرین وضعیت آتش‌سوزی گسترده کالیفرنیا:

شمار قربانیان این حادثه به ۴۲ تن افزایش یافت
تاکنون ۱۱۷ هزار هکتار از درختان و ۳۰ درصد از حجم جنگل‌های منطقه “ونتورا”ی کالیفرنیا در آتش سوخته است.

کارشناسان معتقدند این آتش‌سوزی با به آتش کشیدن ۶ هزار منزل ساکنان این منطقه، ویرانگرترین حادثه در ایالت کالیفرنیا لقب می‌گیرد