رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دفاع از قیمت ۲۰۰ هزار تومانی پسته!

دفاع از قیمت ۲۰۰ هزار تومانی پسته! رئیس اتحادیه آجیل: در صورتی که قیمت میانگین پسته صادراتی را ۱۲ دلار در نظر بگیریم قیمت عمده این محصول معادل ۱۸۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن سود ۱۰ درصدی خرده فروشی قیمت آن در بازار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد /تسنیم  

دفاع از قیمت ۲۰۰ هزار تومانی پسته!

رئیس اتحادیه آجیل: در صورتی که قیمت میانگین پسته صادراتی را ۱۲ دلار در نظر بگیریم قیمت عمده این محصول معادل ۱۸۰ هزار تومان می‌شود که با در نظر گرفتن سود ۱۰ درصدی خرده فروشی قیمت آن در بازار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد /تسنیم