رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطع ارتباط شعبه بانک تجارت ایران در بلاروس با سوئیفت

قطع ارتباط شعبه بانک تجارت ایران در بلاروس با سوئیفت اینترفاکس اعلام کرد: جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی،سوئیفت، ارتباط یکی از شعبات بانک تجارت ایران در بلاروس را با این سامانه قطع کرد./فارس

قطع ارتباط شعبه بانک تجارت ایران در بلاروس با سوئیفت

اینترفاکس اعلام کرد:
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی،سوئیفت، ارتباط یکی از شعبات بانک تجارت ایران در بلاروس را با این سامانه قطع کرد./فارس