رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش قیمت دلار ادامه دارد

کاهش قیمت دلار ادامه دارد در ادامه روند نزولی قیمت دلار، امروز (پنجشنبه) ظهر قیمت دلار نقدی در بازار تهران تا ۱۲۳۰۰ تومان کاهش یافته است

کاهش قیمت دلار ادامه دارد

در ادامه روند نزولی قیمت دلار، امروز (پنجشنبه) ظهر قیمت دلار نقدی در بازار تهران تا ۱۲۳۰۰ تومان کاهش یافته است