رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه وام مسکن برای زوج های تهرانی ۱۴.۵ میلیون تومان شد

هزینه وام مسکن برای زوج های تهرانی ۱۴.۵ میلیون تومان شد قیمت اوراق تسهیلات مسکن در این روزها حدود ۶۰ هزار تومان است در نتیجه تهرانی ها برای اخذ وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به علاوه وام جعاله باید حدود ۱۴.۵ میلیون تومان هزینه کنند./ایسنا

هزینه وام مسکن برای زوج های تهرانی ۱۴.۵ میلیون تومان شد

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در این روزها حدود ۶۰ هزار تومان است در نتیجه تهرانی ها برای اخذ وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی به علاوه وام جعاله باید حدود ۱۴.۵ میلیون تومان هزینه کنند./ایسنا