رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاندولیزا رایس قراره برای شغل سرمربیگری تیم فوتبال آمریکایی کیلیولند برونز مصاحبه بده و احتمال داره که‌ مربی این تیم بشه

کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه سابق آمریکا در دوران جرج‌بوش قراره برای شغل سرمربیگری تیم فوتبال آمریکایی کیلیولند برونز مصاحبه بده و احتمال داره که‌ مربی این تیم بشه خانم رایس که طرفدار پر و با قرص این تیمه و اغلب برای تماشای بازی‌های خانگی این تیم در NFL به ورزشگاه میره

کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه سابق آمریکا در دوران جرج‌بوش قراره برای شغل سرمربیگری تیم فوتبال آمریکایی کیلیولند برونز مصاحبه بده و احتمال داره که‌ مربی این تیم بشه

خانم رایس که طرفدار پر و با قرص این تیمه و اغلب برای تماشای بازی‌های خانگی این تیم در NFL به ورزشگاه میره