رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسعود شجاعی: عذرخواهی می‌کنم اما احساس می‌کنم که آقایان ما را احمق فرض کرده‌ان

مسعود شجاعی: عذرخواهی می‌کنم اما احساس می‌کنم که آقایان ما را احمق فرض کرده‌اند و نمی‌خواهند هیچ ارزشی برای ما قائل شوند. در دو جام جهانی که حضور داشتیم ۲۰ میلیون دلار پول به فوتبال تزریق کردیم اما پول ها کجا رفتند. چرا کسی پاسخگو نیست؟

مسعود شجاعی: عذرخواهی می‌کنم اما احساس می‌کنم که آقایان ما را احمق فرض کرده‌اند و نمی‌خواهند هیچ ارزشی برای ما قائل شوند. در دو جام جهانی که حضور داشتیم ۲۰ میلیون دلار پول به فوتبال تزریق کردیم اما پول ها کجا رفتند. چرا کسی پاسخگو نیست؟