رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تظاهرات “جلیقه زردها” در بصره عراق

تظاهرات “جلیقه زردها” در بصره عراق مردم بصره در جنوب عراق با پوشیدن جلیقه های زرد رنگ اعتراض خود را نسبت به کمبود خدمات دولتی و افزایش بیکاری نشان دادند

تظاهرات “جلیقه زردها” در بصره عراق

مردم بصره در جنوب عراق با پوشیدن جلیقه های زرد رنگ اعتراض خود را نسبت به کمبود خدمات دولتی و افزایش بیکاری نشان دادند