رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی :نظارتی بر فروش مرغ در خرده فروشی‌ها نمی‌شود

مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی :نظارتی بر فروش مرغ در خرده فروشی‌ها نمی‌شود/ نمی‌توانند برای تولیدکننده قیمت تعیین کنند/ به خاطر خوش‌آمد دل مسئولان از جیب هزینه نمی‌کنیم/ایلنا

مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی :نظارتی بر فروش مرغ در خرده فروشی‌ها نمی‌شود/ نمی‌توانند برای تولیدکننده قیمت تعیین کنند/ به خاطر خوش‌آمد دل مسئولان از جیب هزینه نمی‌کنیم/ایلنا