رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ظریف به حمله تروریستی چابهار

واکنش ظریف به حمله تروریستی چابهار حرفم را به خاطر داشته باشید: ایران تروریست‌ها و اربابان آن‌ها را به سزای عملشان می‌رساند.

واکنش ظریف به حمله تروریستی چابهار

حرفم را به خاطر داشته باشید: ایران تروریست‌ها و اربابان آن‌ها را به سزای عملشان می‌رساند.