رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت بهداشت: باید از مردم عذرخواهی کنم اگر حتی برای تهیه یک قلم دارو تحت فشار قرار گرفتند

سخنگوی وزارت بهداشت: باید از مردم عذرخواهی کنم اگر حتی برای تهیه یک قلم دارو تحت فشار قرار گرفتند / مردم دارو ذخیره نکنند، کمبود نیست / داروهای بیماران خاص را درب منازل بیماران تحویل خواهیم داد /ایسنا

سخنگوی وزارت بهداشت: باید از مردم عذرخواهی کنم اگر حتی برای تهیه یک قلم دارو تحت فشار قرار گرفتند / مردم دارو ذخیره نکنند، کمبود نیست / داروهای بیماران خاص را درب منازل بیماران تحویل خواهیم داد /ایسنا