رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان بهزیستی:گرایش مصرف به سمت ماده گل بسیار زیاد است

سازمان بهزیستی:گرایش مصرف به سمت ماده گل بسیار زیاد است ‏ براساس آمار ستاد مبارزه با مخدر، «گل» دومین ماده مخدر شایع در کشور است که از سوی جوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد اطلاعات جوانان درباره عوارض این ماده درست نیست  

سازمان بهزیستی:گرایش مصرف به سمت ماده گل بسیار زیاد است

‏ براساس آمار ستاد مبارزه با مخدر، «گل» دومین ماده مخدر شایع در کشور است که از سوی جوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد
اطلاعات جوانان درباره عوارض این ماده درست نیست