رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاف شدن ۶ هزار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما

معاف شدن ۶ هزار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما رضا رحمانی وزیر صنعت گفت: از مجموع ۸ هزار صادرکننده کشور، ۶ هزار نفر که درآمدی کمتر از یک میلیون دلار داشتند، از عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف شدند. فقط ۲ هزار صادرکننده که درآمد بیش از یک میلیون دلاری […]

معاف شدن ۶ هزار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما

رضا رحمانی وزیر صنعت گفت: از مجموع ۸ هزار صادرکننده کشور، ۶ هزار نفر که درآمدی کمتر از یک میلیون دلار داشتند، از عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف شدند.

فقط ۲ هزار صادرکننده که درآمد بیش از یک میلیون دلاری داشتند ملزم به عرضه ارز در این سامانه شدند؛ بخشی از نیازهای صنعتی کشور نیز از این درآمدهای ارزی تامین می شود.