رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات:تعداد گوشی‌های توقیفی برای یک ماه بازار کافی است

وزیر ارتباطات:تعداد گوشی‌های توقیفی برای یک ماه بازار کافی است آذری جهرمی:در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مساله چرخه واردات باید حل شود.

وزیر ارتباطات:تعداد گوشی‌های توقیفی برای یک ماه بازار کافی است

آذری جهرمی:در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است.

این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مساله چرخه واردات باید حل شود.