رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه واردات نفت ایران را از سرگرفت

ترکیه واردات نفت ایران را از سرگرفت ترکیه که در ماه نوامبر واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده بود در ماه دسامبر دو محموله معادل ۵۴ هزار بشکه در روز از این کشور دریافت کرد  

ترکیه واردات نفت ایران را از سرگرفت

ترکیه که در ماه نوامبر واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده بود در ماه دسامبر دو محموله معادل ۵۴ هزار بشکه در روز از این کشور دریافت کرد