رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان، دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل:

امیرعبداللهیان، دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل: غربي ها بايد با «شوکی» مواجه شوند كه بدانند به هر قيمتي در تونل يكطرفه ‎برجام كنونی نخواهيم ماند.

امیرعبداللهیان، دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل:

غربي ها بايد با «شوکی» مواجه شوند كه بدانند به هر قيمتي در تونل يكطرفه ‎برجام كنونی نخواهيم ماند.