رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بحران بی پولی جشنواره فجر

بحران بی پولی جشنواره فجر سیدضیا هاشمی: طی جلساتی که با دبیر جشنواره داشتیم مطلع شدیم ستاد جشنواره فجر با بحران بی پولی مواجه است/ بودجه تامین نشود نمایش فیلم های جشنواره در شهرستان ها لغو می شود/ متاسفانه بودجه برگزاری جشن های انقلاب مصارف دیگری داشته است

بحران بی پولی جشنواره فجر

سیدضیا هاشمی: طی جلساتی که با دبیر جشنواره داشتیم مطلع شدیم ستاد جشنواره فجر با بحران بی پولی مواجه است/ بودجه تامین نشود نمایش فیلم های جشنواره در شهرستان ها لغو می شود/ متاسفانه بودجه برگزاری جشن های انقلاب مصارف دیگری داشته است