رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه امروز از ایران خواست که هرچه سریعتر تمام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را متوقف کند.

وزارت امور خارجه فرانسه امروز (جمعه) از ایران خواست که هرچه سریعتر تمام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را متوقف کند./فارس

وزارت امور خارجه فرانسه امروز (جمعه) از ایران خواست که هرچه سریعتر تمام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را متوقف کند./فارس