رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویری از فرونشست زمین در سمنان

تصویری از فرونشست زمین در سمنان سمنان اقلیم نیمه بیابانی دارد و بدلیل برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی دچار فرونشست زمین شده است./صداوسیما

تصویری از فرونشست زمین در سمنان

سمنان اقلیم نیمه بیابانی دارد و بدلیل برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی دچار فرونشست زمین شده است./صداوسیما