رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدارس نوبت صبح در استان فارس تعطیل شد

مدارس نوبت صبح در استان فارس تعطیل شد به علت بارش برف و لغزندگی سطح معابر عمومی برخی مدارس استان فردا ۲۳ بهمن تعطیل اعلام شد.

مدارس نوبت صبح در استان فارس تعطیل شد

به علت بارش برف و لغزندگی سطح معابر عمومی برخی مدارس استان فردا ۲۳ بهمن تعطیل اعلام شد.