رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز بسته شد

بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز بسته شد مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان گفت: بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز به علت بارندگی و افزایش شتاب باد تعطیل شد.  

بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز بسته شد

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان گفت: بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز به علت بارندگی و افزایش شتاب باد تعطیل شد.